Stopy podporowe

Stopy podporowe tłoczone SPT przeznaczone są do posadowienia łuków ociosowych, prostek lub spodników stojaków ciernych wykonanych z kształtowników korytkowych Spółka KALMET posiada
w ofercie następujące stopy podporowe:
Stopa podporowa tłoczona lekka SPT-L
Stopa podporowa tłoczona ciężka SPT-C
Stopa podporowa spawana SPS-U
Stopa podporowa tłoczona do obudowy TH