Rozpory rurowe niesymetryczne

Rozpory rurowe niesymetryczne służą do stabilizacji odrzwi obudowy chodnikowej. Cechuje je łatwość montażu oraz konstrukcja, która minimalizuje możliwość błędnej zabudowy. Spółka KALMET posiada
w ofercie następujące rozpory rurowe niesymetryczne: 
Rozpora rurowa TR
Rozpory rurowe niesymetryczne dla RAG

Rozpora rurowa TR
Rozpory rurowe niesymetryczne dla RAG