Stopa podporowa spawana SPS-U

Stopy podporowe tłoczone spawane SPS-U przeznaczone są do posadowienia łuków ociosowych, prostek lub spodników stojaków ciernych wykonanych z kształtowników korytkowych V25 , V29, V32, V34 lub V36. Stopy podporowe spawane uniwersalne SPS-U występują w czterech wariantach różniących się pomiędzy sobą kształtem, grubością oraz powierzchnią.

Dzięki zastosowaniu specjalnego rozmieszczenia elementów stabilizujących tworzących gniazdo, niezależnie od wielkości posadawianego kształtownika, stosuje się jedną odmianę stopy podporowej, co eliminuje możliwość błędnej zabudowy.

Ponadto dzięki ścisłemu powiązaniu kształtu stopy podporowej z powierzchnią roboczą i grubością podstawy łatwo w warunkach dołowych rozróżnić stopy podporowe przeznaczone do skał spągowych o różnej wytrzymałości na ściskanie
 

Stopa Kształtownik
obudowy
Rodzaj Kształt Grubość
[mm]
Powierzchnia
[cm2]
SPS-U 300 V25, V29,
V32, V34, V36
spawana trapez 8 300
SPS-U 400 kwadrat 10 400
SPS-U 600 Prostokąt 1:1,5 12 600
SPS-U 800 Prostokąt 1:1,28 14 800