Siatka okładzinowa zgrzewana łańchuchowo-węzłowa FHM-C ciężka

Siatki okładzinowe zgrzewane łańcuchowp-węzłowe FHM-C przeznaczone są do zabezpieczenia podziemnych wyrobisk korytarzowych zakładów górniczych przed obrywającymi się bryłami węgla, kamienia i innych kopalin.

Istotą konstrukcji siatek FHM-C ciężkich jest rozwiązanie węzła łączącego poszczególne siatki w jeden ciąg. Konstrukcja rozwiązania połączenia siatek miedzy sobą ma charakter węzła samozaciskowego, który jest stabilny, wytrzymały, nie ulega przemieszczaniu podłużnemu i poprzecznemu, a zarazem powoduje, że siły działające w prętach podłużnych okładzin przenoszą się w węźle optymalnie z jednej siatki na drugą.

Siatki FHM-C mogą dodatkowo posiadać jeden lub dwa (w zależności od długości siatki) pręty wiążące służące do łączenia sąsiednich siatek. Dzięki ich zastosowaniu eliminuje się konieczność wiązania sąsiednich siatek drutem lub stosowania zapinek łączących. 
 

Siatka Kształtownik
obudowy
Zakres
rozstawów odrzwi
Typ wg pkt 2.1
PN-G-15050:1996
Rodzaj wg pkt 2.2
PN-G-15050:1996
Oczko
w1×w2
Średnica (Rodzaj pręta)
podłużnego / poprzecznego
FHM-C KS/KO-21, V21, V25, V29, V32, V34, V36, V44 400÷1500 LW
łańcuchowo-węzłowa
Ciężka 100×100 Ø8,0 (sw) / Ø6,0 (sw/gł)

sw – pręt spiralnie walcowane, gł – pręt gładki