Kalmet S.A.

44-100 Gliwice
ul. A. Gaudiego 3 e-mail biuro@kalmet.com.pl
www.kalmet.com.pl


tel .+48 32 230 78 97

tel. +48 32 301 54 62

 

Dział Transportu,Spedycji i Logistyki
tel. +48 32 301 50 71

Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS 0000127449, REGON 273296760, NIP 631-19-07-509 
Wartość kapitału zakładowego: 3 362 600,00 zł