Kadry

tel. +48 32 301 54 62 – wewn. 207
             
Dyr. ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ALEKSANDRA WÓJCIK
tel. +48 32 301 54 62 – wewn.206
e-mail a.wojcik@kalmet.com.pl